Dipro film media producties, gevestigd aan Thieu Gielenstraat 23 6031HH Nederweert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens:
https://www.diprofilm.nl   Dipro Film Media Producties, Thieu Gielenstraat 23. 6031HH Nederweert +31 6 13497700

Ine Feijen is de Functionaris Gegevensbescherming van Dipro film media producties. Zij is te bereiken via het contactformulier

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken:

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Dipro film media producties of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Dipro film media producties of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons dan verwijderen wij deze informatie.


4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan deze die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Onze website houdt tracking bij, dit om inzicht te krijgen hoe onze website functioneert.
Onze website wordt gehost door WNed. Deze heeft zijn eigen policy betreffende de verwerking. Deze policy volgt binnenkort (is geschreven op 5 april 2018).

5. Toegangsbeveiliging
Onze data bestanden staan op een aparte harde schijf die alleen gebruikt wordt wanneer we de persoonsgegevens nodig hebben. De schijf is bijveiligd met een paswoord dat alleen de directeur/eigenaar heeft. 

6. Geautomatiseerde besluitvorming:
Dipro film media producties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar iemand (bijvoorbeeld een medewerker van Dipro film media producties) tussen zit. 

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Dipro film media producties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
persoonsgegevens
Bewaartermijn > Zolang als nodig i.v.m. het geleverde product/film 
Personalia
Bewaartermijn > Zolang als nodig i.v.m. het geleverde product/film of wanneer het contract met een freenlancer wordt verbroken.
Adres
Bewaartermijn > Zolang als nodig i.v.m. het geleverde product/film

8. Delen van persoonsgegevens met derden
Dipro film media producties verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Diprofilm website is gekoppeld aan google analytics360 en werkt af en toe met MailChimp. 


9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Deze website maakt geen gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren over hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Diprofilm of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik.

Dipro film media producties gebruikt cookies. Deze blijven 30 dagen in het systeem en worden dan automatisch verwijderd.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben gekregen.

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

U kunt de bewaarperiode van gegevens die u verzendt en die zijn gekoppeld aan cookies of andere gebruikers-ID's wijzigen. Deze bedieningselementen hebben geen invloed op de meeste standaardrapporten omdat deze op basis van verzamelde gegevens zijn. Ze worden 14 maanden bewaard door Google.

10. Software:
De software en de antivirussoftware is up-to-date en wordt door Ziggo beheerd. 

11: Databackup:
Via ons systeem wordt er regelmatig een backup van de gegevens gemaakt. De vertrouwelijke informatie (indien Dipro film media productie deze in haar bezit heeft) wordt op een seperate schijf in een kluis bewaard.

12. Geautoriseerde medewerkers: 
Alleen de directie is geautoriseerd om de persoonlijke gegevens van klanten leveranciers en anderen inzien en/of te wijzigen. 

13. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dipro film media producties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u indien nodig bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken in een computerbestand aan te passen of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dipro film media producties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

14. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dipro film media producties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Dipro film media producties
Thieu Gielenstraat 23
6031HH. Nederweert

06 13497700